Praktijk Daniëlle van Lieshout

Praktijkadres:

Temple of Beauty Plein

Gerard Bildersstraat 3

5753 DE Deurne

+31(0)6 517 017 29
info@praktijkdaniellevanlieshout.nl

Mocht u verhinderd zijn dan verzoek ik u vriendelijk om dit uiterlijk 24 uur vooraf af te melden want dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
Bij een latere afmelding wordt de helft van het consult berekend.

KvK  nr.: 17258602
BTW nr.: NL001886353B30
IBANnr.: NL28RABO0170813932

Ten behoeve van vergoeding door de ziektekostenverzekeraar
Praktijk Daniëlle van Lieshout is aangesloten bij:
VNRT (Vereniging voor Nederlandse Reflexzone Therapeuten)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Downloads
Privacy- en behandelovereenkomst