HooggevoeligVoor wie:
Voor iedereen die hooggevoelig is of hier in familie- of vriendenkring mee te maken heeft. Het kan gaan om extreme gevoeligheid voor trillingen, sferen, prikkels en/of stimulansen. Voor hooggevoelige mensen kan het een uitdaging zijn om hiermee om te gaan. Ervan uitgaande dat het om positieve kwaliteiten gaat kun je de balans met de omgeving herstellen en weerbaarder worden.
De mensen die hier in hun omgeving mee te maken hebben krijgen de kans om te leren en inzicht en begrip te krijgen door voorbeelden en oefeningen.

Wat is het beoogde effect:
Je krijgt inzicht in de energie van je lichaam. Hoe jouw energie stroomt, of je een voorraad en reserve hebt, hoe jouw energieknooppunten of chakra’s eruit zien en of je blokkades hebt.
Dit doen we via VoetreflexPlus™, gesprekken, oefeningen en indien gewenst Tuina Massage. Je leert je energie voelen, ermee om te gaan en  te beschermen tegen factoren van buitenaf. Je wordt je bewust van je chakra’s en van het afweersysteem via chakra’s ofwel het tweede immuunsysteem en het gebruik hiervan. In oefeningen leer je om jezelf te gronden en in je eigen kracht te komen. En om de energie om je lichaam heen, je aura, te zuiveren. Je leert een oefening om je bewust te worden van je zintuigen en deze te zuiveren. Je pakt innerlijke conflicten en trauma’s aan in de VoetreflexPlus™ en je transformeert deze in ontspanning.

Duur van een consult:
Elk consult duurt een uur. Het is mogelijk om een eenmalige behandeling te ondergaan ter kennismaking. Wanneer je daarna verder gaat dan kijken we samen waar jouw kracht en behoeftes liggen en gaan we dit verdiepen. Hierdoor krijg je meer inzicht in je eigen energieveld en leer je het beheersen en afstemmen op je omgeving, waardoor je sterker wordt.