In de afgelopen jaren heb ik specialisaties opgebouwd. Dit zijn technieken om specifieke klachten aan te pakken of om te gaan met cliënten die om een aparte aanpak vragen.

Afslanken op maat. Dit is een combinatie van behandelingen gericht op ondersteuning bij het afvallen. Het is een aanbod van behandelingen VoetreflexPlus™ en de Healy, aangevuld met ondersteunende gesprekken. In de voetreflextherapie wordt het effect van afvallen op je lichaam vanuit verschillende invalshoeken aangepakt met thema’s als detoxen, hormoonhuishouding en het vasthouden van vocht. Het gebruik van de Healy biedt hierbij ondersteuning bij het doorbreken van patronen in je hoofd en het relativeren van belemmerende emoties. In de ondersteunende gesprekken hebben we aandacht voor je valkuilen en gaan we samen op zoek naar een nieuwe leefstijl die op jouw behoeftes en wensen is afgestemd.

Tevens heb ik ervaring ontwikkeld in rouwverwerking. Dit is bedoeld voor mensen die bezig zijn met het proces van afscheid nemen van een dierbare na overlijden of zij die in een verandering zitten door echtscheiding, verlies van een baan, verhuizing of anderszins. In de begeleiding van het rouwproces wordt uitgegaan van de drie-eenheid van lichaam, emotie en geest. Door het lichaam via drukpunten te activeren worden ook de emotie en geest gestimuleerd. Door deze verbindingen kunnen vastgezette en geblokkeerde gevoelens weer gaan stromen. Je gaat het gemis en verdriet doorleven en hierdoor kun je jezelf aanpassen aan de nieuwe situatie. Je hebt afscheid genomen en leert weer opnieuw houden van het leven en de mensen. In dit rouwproces komen verschillende fasen aan de orde: oorzaak, schuldgevoel en lichamelijke  klachten.

Een andere techniek die ik gebruik is familieopstellingen. Dit is gericht op iedereen die inzicht wil krijgen in de processen binnen de eigen geboortefamilie, dus voor mensen die de verantwoordelijkheid willen nemen over hun eigen rol en positie hierin. Via gesprekken, tekeningen, oefeningen, voetreflextherapie en de Healy wordt inzicht gegeven in de processen binnen de eigen geboortefamilie. Vanuit de geboortelijn wordt gekeken naar de persoonlijke plaats en de samenhang tussen individuen in je familie. De bestaande weerstand wordt onderzocht en doorbroken. Hierbij wordt beeldtaal gebruikt en energie van het wetende veld.

In mijn behandelingen heb ik speciale aandacht voor hooggevoelige mensen. Dit kan gaan om een extreme gevoeligheid voor trillingen, emoties en sferen van jezelf of bij anderen, prikkels of stimulansen en spirituele mogelijkheden. Door deze kwaliteiten van jezelf te leren kennen kun je ze gemakkelijker gebruiken en de balans herstellen met je omgeving en weerbaarder worden. Je krijgt inzicht in de energie van je lichaam. Hoe jouw energie stroomt, of je een voorraad of reserve hebt, of je blokkades hebt en hoe je je eigen balans kunt vasthouden en herstellen. Je leert je energie voelen en ermee om te gaan in wisselwerking met je omgeving en jezelf te beschermen tegen factoren van buitenaf. Je pakt innerlijke conflicten en trauma’s aan en transformeert deze in ontspanning.

Ook verstandelijk beperkte mensen zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie over mijn ervaring Praktijk Daniëlle van Lieshout. Zij kunnen bij mij terecht voor algemene en specifieke klachten, lichamelijk, emotioneel of in gedrag, zoals voor obstipatie, slijm in de luchtwegen of slaapproblemen. Hoe moeten zij omgaan met sterke emoties of het verwerken van verlies? Via voetreflextherapie wordt een kennismaking gestart die is gebaseerd op lichamelijk contact en intuïtie. Er wordt een situatie opgebouwd van vertrouwen en lichamelijke ontspanning. Dit geeft mij inzicht in de emoties en omgeving van de cliënt en daarnaast maak ik kennis met mensen, situaties en patronen die belangrijk zijn. Via communicatie met de cliënt of begeleider kunnen verbanden worden gelegd en kan de aanwezige spanning zichtbaar worden.

Het doel van de massage is de conditie verbeteren door gerichte aandacht. Uit ervaring is gebleken dat veel verstandelijk beperkte cliënten moeite hebben om alle prikkels uit de omgeving te verwerken, om indrukken en emoties een plek te geven en ze daarna weer los te laten. Dit onvermogen geeft klachten zoals onrust, voedingsproblemen en agressie. In mijn behandelingen ondersteun ik ze bij het verwerken van indrukken, het
omgaan met emoties en het loslaten ervan. Ik werk aan de emotionele weerbaarheid zodat ze sterker worden. Dit komt ten goede aan hun contacten en activiteiten. Ik leg een verband tussen hun emotionele conditie en de lichamelijke klachten. Door een combinatie van Chinese massages en westerse behandelmethoden ontstaan nieuwe
inzichten die het herstel versterken en zorgen dat het lichaam dit herstel zelf overneemt.

De communicatie met begeleiders is belangrijk. Het kan een aanvulling zijn om eenmalig een verslag te schrijven van de behandelingen. Dit maakt het effect zichtbaar en overzichtelijk, zeker als er tegelijkertijd contact is tussen meerdere mensen zoals familie en begeleiding. Het contact kan via de familie of begeleiding verlopen. In overleg kan een traject op maat worden afgesproken.