Vergoeding door de zorgverzekeraar is in veel gevallen mogelijk als u aanvullend verzekerd bent. Hiervoor is geen verwijzing nodig van de huisarts. Dit gaat ook niet ten koste van uw eigen risico. In andere gevallen kan ook een vergoeding worden gegeven door de GGZ, PGB of anderszins.

De tarieven zijn

Voor volwassenen

Een behandeling VoetreflexPlus™ of OncoReflex® van 60 minuten kost € 62,50.

Een behandeling VoetreflexPlus™ of OncoReflex® + Anamnese (oriënterende vragenlijst) van 90 minuten kost € 87,50.

Een behandeling VoetreflexPlus™ en Familie-opstellingen duurt langer namelijk 75 minuten. De kosten zijn € 77,50.

Voor kinderen

Een kennismakingsbehandeling VoetreflexPlus™ of OncoReflex® van 20 minuten, met het oog op een vervolg, is kosteloos en een behandeling van 30-45 minuten kost € 45,00.

Voor afslanken op maat

De kosten van 5 behandelingen van 60 minuten zijn € 285,00. Daarna is een vervolg mogelijk voor € 59,00 per behandeling of een behandeltraject ‘Leefstijl’ met kortingstarief. Deze behandelingen kunt u meestal (gedeeltelijk) declareren bij uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent. Hiervoor is geen verwijzing nodig van de huisarts en er is geen verrekening met het eigen risico.

Deze kosten kunnen in termijnen betaald worden.

Healy

Een behandeling met alleen het gebruik van de Healy is € 35,00.

Een traject met het gebruik van de Healy op afstand voor 4 weken is €100,00. Deze kosten worden in 2 termijnen in rekening gebracht.
Een behandelingstraject met het gebruik van de Healy op afstand, vanaf de vijfde week of langer is telkens € 24,00 per week.
Een traject met het gebruik van de Healy op afstand, ter ondersteuning of voortzetting van behandelingen VoetreflexPlus™ of OncoReflex® is telkens € 24,00 per week.

Deze kosten kunnen in termijnen betaald worden.

Meerdere mensen tegelijkertijd

Het is mogelijk dat er meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig zijn bij de behandeling, zoals een ouder die een kind begeleidt of een begeleider die een verstandelijk beperkte cliënt begeleidt. Of als er bij familie-opstellingen meerdere mensen tegelijkertijd gemasseerd worden. Dit kost niets extra en de kosten zijn hetzelfde als bij een gewone behandeling. Dit gebeurt alleen in onderling overleg.

Reiskosten

Bij een behandeling aan huis zijn de extra kosten buiten Deurne € 0,21 per kilometer.

Betalingen

De kosten kunt u overschrijven via een e-mail met betaallink naar iDeal. Het is
niet mogelijk om te pinnen. De factuur kunt u zelf indienen bij uw
zorgverzekeraar.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.