Elke behandeling wordt gedeeltelijk of helemaal vergoed door de zorgverzekeraar.
Hiervoor is geen verwijzing nodig van de huisarts. De kosten gaan ook niet af van het eigen risico.

De tarieven zijn:

Voor volwassenen:

Een kennismakingsbehandeling van 30 minuten met een korte ontspanningsmassage en gesprekje, met het oog op een vervolg, is gratis.

Een behandeling VoetreflexPlus™ van 60 minuten kost € 57,50.

Een behandeling VoetreflexPlus™ + Anamnese (oriënterende vragenlijst) van 80 minuten kost € 77,50.

Een behandeling VoetreflexPlus™ en Familie-opstellingen duren langer namelijk 75 min. De kosten zijn € 72,50.

Voor kinderen:

De kennismakingsbehandeling van 20 minuten is kosteloos en een behandeling van 30 minuten kost € 27,50.

Voor verstandelijk beperkte cliënten:

De berekening is hetzelfde als bij de andere behandelingen. Deze behandelingen zijn korter waardoor de kosten lager zijn. De tijdsduur is afhankelijk van de mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt en dit wordt bepaald in overleg. Er kan evt. via het Persoons Gebonden Budget worden betaald. Een eerste kennismakingsbehandeling is kosteloos, de kosten van een verslag worden doorberekend.

Een behandeling van 30 minuten kost € 30,00.

meerdere mensen tegelijkertijd:

Het is mogelijk dat er meerdere mensen tegelijkertijd aanwezig zijn bij de behandeling. Zoals een ouder die een kind begeleidt of een begeleider die een verstandelijk beperkte cliënt begeleidt. Of als er bij familie-opstellingen meerdere mensen tegelijkertijd gemasseerd worden. Dit kost niets extra en de kosten zijn hetzelfde als bij een gewone behandeling. Dit gebeurt alleen in onderling overleg.

10-Rittenkaart:

De 11e behandeling VoetreflexPlus™ van 60 minuten voor volwassenen en kinderen is geheel gratis, ongeacht het verdere verloop.

Reiskosten:

Bij een behandeling aan huis zijn de extra kosten € 0,19 per kilometer.

Betalingen:

De betaling van de factuur kan na de behandeling gebeuren via de betaalapp ‘Tikkie’ of ‘Betaalverzoek’ of via een overschrijving. Het is niet mogelijk om te pinnen. De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorverzekeraar.