Wat is het
De Healy op afstand is een behandeltraject met als uitgangspunt jouw klacht of behoefte. Dit kan een lichamelijke aandoening of ziekte zijn, een emotie die te dominant is, een patroon in je gedrag of een spirituele vraag. In deze behandelingen wordt volledig op afstand gewerkt en is er contact via app, e-mail of telefoon. Het uitwisselen van een foto werkt ondersteunend. In een eerste (telefonisch) gesprek wordt informatie uitgewisseld over je klacht of vraag en hoe je dit graag veranderd zou willen zien. Er worden gegevens uitgewisseld waarop een behandelplan kan worden vastgesteld en afspraken gemaakt over de voortgang. In dit traject gaat het om wederzijdse afstemming en vertrouwen en hoe duidelijker de gerichte informatie is over de klacht en de impact van de behandelingen, des te sterker het effect. Dit contact is in de eerste dagen enkele appjes per dag en wordt na een week verminderd tot een berichtje om de dag of enkele in de week. Dan is het belangrijk om zelf je conditie in de gaten te houden en mij in te lichten als er een belangrijke verandering is.

Wat is het beoogde effect
Een positieve verandering brengen in je probleem, klacht of behoefte. Door de Healy hierop af te stemmen wordt de doorstroming van energie in je lichaam in gang gezet. Ook de geblokkeerde energie die verbonden is aan de klacht komt in beweging en zorgt voor verandering. Dit wordt gestuurd door onze gezamenlijke aandacht in combinatie met het behandelplan. Als wij gericht aandacht kunnen geven en helder en duidelijk benoemen waar het om gaat bij het effect, dan kan de Healy nauwkeurig en grondig hierop worden afgestemd en des te sterker het effect is. Dit kun jij gaandeweg het traject merken door allerlei veranderingen die confronterend kunnen zijn en emoties losmaken, maar ook verbeteringen die als verlichting aanvoelen of opluchtend zijn of waardoor je gemakkelijker met de situatie kunt omgaan. De klacht wordt aangepakt en alles wordt energetisch in gang gezet om dit te verbeteren. Of het uiteindelijk daadwerkelijk verdwijnt of wordt opgelost is afhankelijk van de aard, omstandigheden en tijdsinvestering.

Voor wie

De Healy op afstand is geschikt voor alle klachten die je ervaart, lichamelijk, emotioneel, in je gedrag of spiritueel, acuut of chronisch. De behandeling is tevens geschikt ter ondersteuning om het goede effect van behandelingen voetreflextherapie, of andere vormen van hulpverlening, vast te houden. Om niet in oude negatieve patronen terug te vallen. Bij alle klachten waarbij VoetreflexPlus™ kan worden ingezet en bij alle specialisaties, dus ook bij rouwverwerking, familieopstellingen en hooggevoeligheid. Belangrijk is wel dat de cliënt het vermogen heeft om met aandacht naar zichzelf toe te gaan en veranderingen of een effect te voelen en hierover te vertellen. Behandelingen met (kleine) kinderen worden alleen uitgevoerd in overleg met of via een betrokken volwassene (ouder). Dit geldt ook volwassenen die niet (meer) volledig over zichzelf kunnen beschikken bijvoorbeeld door ouderdom of verstandelijk beperkte mensen.

Duur van een consult

Deze aanpak is gebaseerd op een behandeltraject dat begint bij vier weken en steeds per twee weken verlengd kan worden. Uitzonderingen kunnen altijd in overleg gemaakt worden.